Kết quả hội thi giỏi nghề 2022

09-05-2022 Quản Lý

HỘI THI HỌC SINH – SINH VIÊN GIỎI NGHỀ 2022

Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề năm 2022 Khoa Điện – Điện tử có 3 ngành : Điện tử Công nghiệp, KT Nhiệt lạnh KT Điều khiển & TĐH  tham gia.

Kết quả: 02 giải Ba ( Điện tử Công nghiệp và KT Nhiệt lạnh ) và 01 giải khuyến khích ( KT Điều khiển & TĐH )

Bài viết khác