Hội Thảo “Xây dựng lộ trình biên soạn giáo trình, công tác nghiên cứu khoa học, tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên tại Khoa Điện – Điện Tử”

20-06-2023 Bui Quoc Thach

      Sáng ngày 18/06/2023, Khoa Điện – Điện Tử trường Cao Đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi Hội thảo “Xây dựng lộ trình biên soạn giáo trình, công tác nghiên cứu khoa học, tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên tại Khoa Điện – Điện Tử”. Hội thảo với sự tham dự của các giảng viên trong Khoa với 26 bài tham luận, các chủ đề tập trung vào những công tác và vấn đề thực tế tại Khoa Điện – Điện Tử.

Hình ảnh giảng viên tham dự hội thảo

     Bài tham luận của giảng viên tập trung vào các vấn đề: Giải pháp nâng cao hiệu quả họat động cố vấn học tập của giảng viên; các nguyên nhân sinh viên bỏ học và đề xuất những giải pháp để giảm tỷ lệ bỏ học của sinh viên; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hợp tác với doanh nghiệp; xây dựng thiết bị thực hành cho sinh viên; đề xuất ý kiến và giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỉ lệ tuyển sinh,…

      Tại buổi hội thảo đại diện cho 04 bộ môn các giảng viên đã trình bày bài báo cáo tổng hợp, sau đó được hội nghị tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến, không khí buổi hội thảo rất sôi nổi, tích cực. Trong bài tham luận các giảng viên đã chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp mới cho các công tác và hoạt động của Khoa, đặc biệt là công tác chuyên môn giảng dạy và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại Khoa Điện – Điện Tử.

      Nội dung các phần báo cáo tập trung vào những nguyên nhân sinh viên bỏ học và đề xuất những giải pháp để giảm tỷ lệ bỏ học của sinh viên (Th.S Nguyễn Văn Phước); hợp tác nhà trường – doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo (Thầy Vũ Đình Nhường); những khó khăn và thuận lợi trong công tác cố vấn học tập (Th.S Nguyễn Thị Mai Lan); đề xuất bộ thực tập cho môn học Scada Visual Studio C#, chuyên đề công nghệ tự động (Th.S Nguyễn Minh Quang).

Hình ảnh Th.S Nguyễn Thị Mai Lan trình bày bài báo cáo 

      Qua buổi hội thảo, Ban lãnh đạo Khoa ghi nhận các ý kiến đóng góp và chia sẻ của giảng viên qua phần thảo luận tại hội thảo, cũng như nội dung các bài tham luận. Từ đó sẽ nghiên cứu và lựa chọn những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với phương châm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, xây dựng môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên Khoa Điện – Điện Tử.

——————————————————————————————-
Khoa Điện – Điện Tử _ Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Bài viết khác