2. Điện công nghiệp

08-07-2022 Quản Lý

HƯỚNG NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Nhiều thí sinh quan tâm đến ngành/nghề trong lĩnh vực ĐIỆN nhưng không biết lựa chọn ngành nào cho phù hợp trong các ngành: Điện Công Nghiệp, Điện Tử Công Nghiệp, Điện Tự Động Hóa, và Điện Lạnh ….

Trước khi đăng ký học ngành/nghề nào đó, các bạn thường có nhiều câu hỏi như: sẽ học nhưng kiến thức, kỹ năng gì? Học xong sẽ làm được công việc nào? Học xong có dễ tìm việc làm không? Mức lương như thế nào?… Nếu các bạn thích ngành/nghề trong lĩnh vực ĐIỆN nên tham khảo nội dung tóm tắt giới thiệu về ngành Điện Công Nghiệp được trình bày bên dưới nhé!

Lưu ý: Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử bao gồm 2 chuyên ngành Điện Công Nghiệp và Điện Tử Công nghiệp, thí sinh đăng ký ngành này nên xác định từ trước nên theo học chuyên ngành nào vì hai chuyên ngành này đào tạo theo hai hướng hoàn toàn khác nhau.