Hội thi học sinh – sinh viên giỏi nghề năm 2022

12-03-2022 Đào Thành Sung

Toàn bộ tài liệu hướng dẫn thi giỏi nghề năm 2022 cho 04 ngành

  1. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
  2. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
  3. KT NHIỆT LẠNH
  4. KT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA

 

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 rar ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 2022 872 KB 30
2 rar ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 2022 1 MB 24
3 rar KT NHIỆT LANH 2022 1 MB 22
4 rar TỰ ĐỘNG HÓA 2022 815 KB 24

Bài viết khác