Danh sách sinh viên làm ĐAMH ngành ĐTCN

16-09-2022 Quản Lý

Sinh viên gặp GVHD để nhận đồ án môn học và hướng dẫn của GV theo lịch trình

 

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 xls DS HD SV LÀM ĐAMH HK1 22-23 20 KB 483

Bài viết khác