Sinh viên kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2023

12-03-2024 Thư Ký Khoa

Các em sinh viên kiểm tra thông tin theo danh sách file đính kèm trước ngày 19/03/2024.

Bài viết khác