Thông báo: Sinh viên dự Lễ tốt nghiệp ngày 15/10/2023,

13-10-2023 Thư Ký Khoa

Các em sinh viên K44 về dự Lễ tốt nghiệp ngày 15/10/2023 (danh sách đính kèm) tập trung lúc 8h30 tại phòng A505 gặp Cô Oanh giáo vụ Khoa.

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf DANH-SACH-SINH-VIEN-DU-LE-TOT-NGHIEP 15-10-2023 438 KB 327

Bài viết khác

Liên kết