Sinh viên khoa Điện khóa 45,46,47 nhận lịch Tết năm 2024,

18-12-2023 Thư Ký Khoa

                                                             THÔNG BÁO

Sinh viên các lớp của khoa Điện -Điện tử khóa 45,46,47 đến văn phòng khoa C01 nhận lịch Tết năm 2024 từ ngày 19/12 đến 26/12/2023.

Ghi chú: Vì số lượng lịch Tết có hạn nên Khoa ưu tiên cho các bạn đến sớm cho đến khi hết lịch.

                                                                               KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Bài viết khác