Sinh viên nộp hình làm bằng tốt nghiệp

15-02-2022 Thư Ký Khoa

Sinh viên xét tốt nghiệp online đã có tên trong danh sách đạt (file đính kèm), nộp 2 hình 3×4 tại văn phòng khoa Điện – Điện tử trước ngày 28/02/2022, để làm bằng tốt nghiệp (gặp cô Oanh).

Đính kèm tập tin

# Tập tin Kích thước Lượt tải
1 pdf DS tot nghiep dot 2, 2021 - Khoa Dien 195 KB 407

Bài viết khác