Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

20-09-2022 Thư Ký Khoa
Khoa tiếp tục nhận hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2022. Vậy sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp, nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng khoa Điện – Điện tử trước ngày 30/09/2022 (gặp cô Oanh).
Hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm:
– Giấy đề nghị xét tốt nghiệp.
– Chứng chỉ Anh văn; Tin học (photo công chứng)
– 2 hình 3×4

Bài viết khác