Cố vấn học tập khóa 2022 – K46

15-08-2022 Quản Lý

Danh sách Cố vấn học tập K46 ( 2022 )

STT LỚP PHỤ TRÁCH HỌ TÊN CVHT SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ GV NHÓM ZALO
1 CCQ2205AB Trần Thế Hoàng 0909775745 280004 https://zalo.me/g/fqcxyx294
2 CCQ2205CD Phạm Toàn Sinh 0918462202 280034 https://zalo.me/g/vcprtb126
3 CCQ2206AB Nguyễn Thị Kim Ngân 0932076877 280008 https://zalo.me/g/xljqsg615
4 CCQ2215AB Nguyễn Lê Nhựt Tuyên 0909328143 280036 https://zalo.me/g/tloepr046
5 CCQ2218AB Vũ đình nhường 0937283281 280019 https://zalo.me/g/hsuecz179
6 CCQ2218CD Nguyễn Đức Nhơn 0937050226 280018 https://zalo.me/g/hsuecz179
7 CQQ2218LA Trần Xuân An 0909262985 280029 https://zalo.me/g/nwunnl889
8 CQQ2223A Nguyễn Thị Lan Phương 0984500005 280017 https://zalo.me/g/qbicad243

Bài viết khác

Liên kết