ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ 2022 – 2024

26-04-2022 Quản Lý

Hình ảnh Đại hội liên chi đoàn khoa điện – điện tử nhiệm kỳ 2022-2024

Bỏ biếu bầu BCH LCĐ Khoa Điện – Điện tử 2022 – 2024
Bỏ biếu bầu BCH LCĐ Khoa Điện – Điện tử 2022 – 2024

 

Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt đại biểu
Ban chấp hành Liên Chi Đoàn Khoa Điện – Điện tử nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt đại biểu

 

Trao thưởng các bạn Sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn Thanh niên
Trao thưởng các bạn Sinh viên có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn Thanh niên

 

Trao thưởng các bạn Sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH
Trao thưởng các bạn Sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động NCKH

 

Bế mạc Đại hội Liên chi Đoàn Khoa Điện – Điện tử
Bế mạc Đại hội Liên chi Đoàn Khoa Điện – Điện tử

Bài viết khác