Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Dieu hoa khong khi va thong gio T Nhuong -HK 1, 21-22 25/11/2021 Giáo vụ 15
2 Mạch điện-T Hoang - HK 1, 21-22 25/11/2021 Giáo vụ 13
3 Điện tử công suất-T Sung- HK 1, 21-22 17/11/2021 Giáo vụ 19
4 Đo lường điện và thiết bị đo-T Phuoc- HK 1, 21-22 17/11/2021 Giáo vụ 27
5 Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng-T Nhon- HK 1, 21-22, ON18, ON25 17/11/2021 Giáo vụ 51
6 Cung cấp điện, T Le- HK 1, 21-22 -ON25, ON18 17/11/2021 Giáo vụ 15
7 Truyền động điện- T Le- HK 1, 21-22 17/11/2021 Giáo vụ 18
8 Thông tin quang và vi ba số- C Lan- - HK 1, 21-22 17/11/2021 Giáo vụ 23
9 Chuyen_de thuc_te_K2018 - HK 2, 20-21 T H Nam- 30-09-21 02/10/2021 Giáo vụ 56
10 Thuc tap TN ĐCN CCQ1805ABC HK2, 3 NH 20-21. T.THẮNG, 02/10/2021 Giáo vụ 56
11 Thuc tap dien co ban (nhom 2, 4, 5) T Thuan HK 2, 20-21 20/09/2021 Giáo vụ 52
12 Chuyen de thuc te DN_K2019 T H Nam, T Tuyen HK 2, 20-21 13/09/2021 Giáo vụ 46
13 Trang bi dien trong may cat kim loai (nhom 5) T Thang HK 2, 20-21 09/09/2021 Giáo vụ 36
14 Trang bị dien nganh dien tu (nhom 1) T Thang HK 2, 20-21 09/09/2021 Giáo vụ 37
15 Trang bị dien T Khoi HK 3, 20-21 (thi ngay 04-09-21) 06/09/2021 Giáo vụ 71
16 He thong dien T Sinh HK 3 nam 2020-2021,, 06/09/2021 Giáo vụ 60
17 Trang bị dien trong MCKL- Co Khi (nhom 3,4) T Sinh HK 2, 20-21 (2) 06/09/2021 Giáo vụ 48
18 Trang bi dien trong may cat kim loai C Hanh HK 2, 20-21 06/09/2021 Giáo vụ 47
19 Ve thiet ke he thong lanh T An (nhom 1) HK 2, 20-21,, 06/09/2021 Giáo vụ 52
20 Thuc tap do luong va dieu khien he thong lanh T An (nhom 1) HK 2, 20-21,, 06/09/2021 Giáo vụ 51
21 Vi dieu khien T Chuyen HK 3, 2020-2021 03/09/2021 Giáo vụ 60
22 Ky thuat say T Huy HK 3, 20-21 02/09/2021 Giáo vụ 70
23 Anh van chuyen nganh Dien T Phuoc HK 3, 20-21 01/09/2021 Giáo vụ 62
24 Truyen dong dien T Tuong HK 3, 20-21, 31/08/2021 Giáo vụ 68
25 Dieu hoa khong khi va thong gio T Nhuong HK 3, 2020-2021 31/08/2021 Giáo vụ 120
26 Lo hoi T Huy HK 3, 2020-2021, 31/08/2021 Giáo vụ 101
27 Tổng đài điện tử C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 90
28 Thông tin di động C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 92
29 Ky thuat dien tu C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 104
30 Truyền động điện T Lê HK3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 125