Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 AutoCad Điện, T Tam (nhom 1,2) HK 2, 20-21 19/07/2021 Giáo vụ 103
2 Ghép kênh tín hiệu, C Phuong HK2, 20-21 19/07/2021 Giáo vụ 85
3 Kỹ thuật chuyển mạch,C Phuong HK 2, 20-21 19/07/2021 Giáo vụ 71
4 TT ghep kenh tin hieu. C Phuong HK 2, 20-21 19/07/2021 Giáo vụ 69
5 Diem cac mon T Suyen HK 2, 20-21 19/07/2021 Giáo vụ 185
6 PLC T P Nam HK2_20_21 17/07/2021 Giáo vụ 66
7 TN dieu khien tu dong T H Nam (nhom 1,2,3)_HK2_20_21 17/07/2021 Giáo vụ 65
8 Truyen dong dien T Thuan HK 2, 20-21 16/07/2021 Giáo vụ 86
9 Chuyen de thiet ke mach giao tiep T H Nam HK2_20_21 16/07/2021 Giáo vụ 76
10 AVCN_Dieu khien tu dong T H Nam, HK2_20_21 16/07/2021 Giáo vụ 58
11 AVCN_Dien T H Nam, HK2_20_21 16/07/2021 Giáo vụ 65
12 Thong tin quang va vi ba so C Lan HK 2, 20-21 16/07/2021 Giáo vụ 49
13 Ky thuat so C Lan HK 2, 20-21 16/07/2021 Giáo vụ 56
14 Chuyen de thuc te doanh nghiep C Le HK 2, 20-21 16/07/2021 Giáo vụ 45
15 May dien T Sinh HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 47
16 Trang bi dien T Hoang HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 75
17 Mach dien T Hoang HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 61
18 Mach dien C Le HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 53
19 Khi cu dien C Le HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 40
20 Do luong dien va TB do C Le HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 43
21 An toan dien va MTCN C Le HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 132
22 Truyền nhiệt T Nhon HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 100
23 Bơm quạt máy nén T Nhon HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 150
24 AVCN (DTVT) T Chuyên HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 63
25 Tu dong hoa cong nghiep T Tuyen,HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 67
26 Thuc tap PLC nang cao T Tuyen, HK 2, 20-21(nhom 1,2,3) 15/07/2021 Giáo vụ 80
27 Ly thuyet dieu khien nang cao T Tuyen, HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 73
28 He thong SCADA T Tuyen, HK 2, 20-21 (nhom 1,2) 15/07/2021 Giáo vụ 56
29 Dieu khien va giam sat qua trinh (SCADA) T Tuyen, HK 2, 20-21 15/07/2021 Giáo vụ 56
30 Ve thiet ke he thong lanh (dot 1) HK 2, 2020-2021_0001 21/05/2021 Giáo vụ 85