Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Chuyen_de thuc_te_K2018 - HK 2, 20-21 T H Nam- 30-09-21 02/10/2021 Giáo vụ 33
2 Thuc tap TN ĐCN CCQ1805ABC HK2, 3 NH 20-21. T.THẮNG, 02/10/2021 Giáo vụ 32
3 Thuc tap dien co ban (nhom 2, 4, 5) T Thuan HK 2, 20-21 20/09/2021 Giáo vụ 35
4 Chuyen de thuc te DN_K2019 T H Nam, T Tuyen HK 2, 20-21 13/09/2021 Giáo vụ 31
5 Trang bi dien trong may cat kim loai (nhom 5) T Thang HK 2, 20-21 09/09/2021 Giáo vụ 24
6 Trang bị dien nganh dien tu (nhom 1) T Thang HK 2, 20-21 09/09/2021 Giáo vụ 25
7 Trang bị dien T Khoi HK 3, 20-21 (thi ngay 04-09-21) 06/09/2021 Giáo vụ 44
8 He thong dien T Sinh HK 3 nam 2020-2021,, 06/09/2021 Giáo vụ 43
9 Trang bị dien trong MCKL- Co Khi (nhom 3,4) T Sinh HK 2, 20-21 (2) 06/09/2021 Giáo vụ 33
10 Trang bi dien trong may cat kim loai C Hanh HK 2, 20-21 06/09/2021 Giáo vụ 31
11 Ve thiet ke he thong lanh T An (nhom 1) HK 2, 20-21,, 06/09/2021 Giáo vụ 32
12 Thuc tap do luong va dieu khien he thong lanh T An (nhom 1) HK 2, 20-21,, 06/09/2021 Giáo vụ 30
13 Vi dieu khien T Chuyen HK 3, 2020-2021 03/09/2021 Giáo vụ 40
14 Ky thuat say T Huy HK 3, 20-21 02/09/2021 Giáo vụ 50
15 Anh van chuyen nganh Dien T Phuoc HK 3, 20-21 01/09/2021 Giáo vụ 47
16 Truyen dong dien T Tuong HK 3, 20-21, 31/08/2021 Giáo vụ 48
17 Dieu hoa khong khi va thong gio T Nhuong HK 3, 2020-2021 31/08/2021 Giáo vụ 60
18 Lo hoi T Huy HK 3, 2020-2021, 31/08/2021 Giáo vụ 37
19 Tổng đài điện tử C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 31
20 Thông tin di động C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 33
21 Ky thuat dien tu C Phuong HK 3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 42
22 Truyền động điện T Lê HK3, 20-21 30/08/2021 Giáo vụ 42
23 Trang bi dien T Khoi HK 3, 20-21 (P. A402, A503) 30/08/2021 Giáo vụ 50
24 Nhiet dong luc hoc ky thuat T Nhuong HK 3, 20-21 29/08/2021 Giáo vụ 44
25 Cung cap dien T Thuan HK 3, 20-21 29/08/2021 Giáo vụ 41
26 Truyen nhiet T Nhon HK 3, 20-21 28/08/2021 Giáo vụ 54
27 Mach dien T Hoang HK 3, 20-21 28/08/2021 Giáo vụ 84
28 An toan dien va MTCN C Hanh HK 3, 20-21, 26/08/2021 Giáo vụ 59
29 Xu ly tin hieu so C Lan HK 3, 20-21 26/08/2021 Giáo vụ 48
30 Thiet bi tu dong T H Nam HK 3, 20-21 24/08/2021 Giáo vụ 59