Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Điện tử truyền thông

      Ngày 02/06/2017, vào lúc 10 giờ, Bộ môn Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) tổ chức buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38.

      Với đề tài MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH SỐ HÓA VÀ MÃ HÓA TÍN HIỆU DÙNG MATLAB do hai sinh viên chuyên ngành Điện tử truyền thông (Điện tử viễn thông) Đặng Thị Mỹ Lệ và sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Sương thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Đào Văn Phượng,  đề tài đã được hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp đánh giá đạt loại giỏi.

 Các tân KỸ SƯ THỰC HÀNH chụp hình lưu niệm cùng thầy cô giám khảo

Sinh viên báo cáo khóa luận trước hội đồng giám khảo

 

BM Điện tử truyền thông