Hội thảo: Xây dựng bức tranh tổng thể các mô hình thực tập theo từng bộ môn chuyên ngành

Sáng ngày 31.03.2017, Khoa Điện - Điện tử tổ chức hội thảo cấp khoa với nội dung tập trong vào: XÂY DỰNG BỨC TRANH TỔNG THỂ CÁC MÔ HÌNH THỰC TẬP CHO SINH VIÊN THEO TỪNG BỘ MÔN CHUYÊN NGÀNH.

Buổi hội thảo diễn ra với năm báo cáo của năm bộ môn gồm:

  • Bộ môn Điện Công Nghiệp: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÁC MÔ HÌNH THỰC TẬP CỦA  BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – ThS. Nguyễn Mạnh Thắng
  • Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp: THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP – ThS. Nguyễn Minh Quang.
  • Bộ môn Tự Động Hóa Và Điều Khiển: THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA – TS. Hồ Hoài Nam.
  • Bộ môn Nhiệt Lạnh: THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH BỘ MÔN  CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH – GV Đỗ Quang Huy.
  • Bộ môn Điện Tử Truyền Thông: THỰC TRẠNG TRANG THIẾT BỊ THỰC HÀNH BỘ MÔN ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG – TS. Đào Văn Phượng. 

Trong buổi hội thảo, mỗi bộ môn đã nêu lên thực trạng nhu cầu trang thiết bị dạy và học của bộ môn để từ đó có hướng hoàn thiện trang thiết bị dạy nhằm đạt hiệu quả cao trong học tập.

Đào Phượng