Danh sách cố vấn học tập ( CVHT ) Khóa 45

Sinh viên liên hệ với cố vấn học tập ( CVHT ) của lớp mình qua số điện thoại và zalo group để được tư vấn hỗ trợ trong suốt thời gian học tập tại trường:

STT

Lớp

Mã lớp

CVHT

Điện thoại

Zalo group

01

 Điện tử công nghiệp AB

 Điện tử truyền thông A

  CCQ2106AB

  CCQ2123A

Đặng Văn Tín

0376020000

https://zalo.me/g/ktganc652

02

 Điện công nghiệp AB

  CCQ2105AB

Nguyễn Mạnh Thắng

0996949018

https://zalo.me/g/hmvqgv923

03

 KT điều khiển & tự động hóa A

  CCQ2115

Nguyễn Việt Khoa

0984939636

https://zalo.me/g/wwdzdn284

04

 Công nghệ Kỹ thuật nhiệt AB

  CCQ2118AB

Nguyễn Đức Nhơn

0937050226

https://zalo.me/g/cvzbnt078

05

 Công nghệ Kỹ thuật nhiệt C

  CCQ2118C

Đỗ Quang Huy

0902917242

 

 

 

Kế hoạch làm đồ án VĐK HK1 21-22

Thông báo kế hoạch làm đồ án môn học Vi Điều Khiển Học kỳ 1 NH 21-22

  • Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm, liên hệ với GVHD để đăng ký đề tài đồ án.

    Thời hạn trước ngày 18/9/2021

  • GVHD có nhiệm vụ theo sát sinh viên, hỗ trợ hướng dẫn sinh viên bằng hình thức online trong thời gian đào tạo online này.