xxxteen.net | tiny | porno tags |osoalex.com | hdasianporn.club | shemale xxx | sexz.mobi | hd sex | xxxfakesex.net | porno français | brazzers | xhamster |
xnxx free adult videos asian adult porn youjizz pornhub HD porn tube xvideos Hot porn videos indian HD sex movies freeporntix.info hubpornindian.info xvideos Sex watch xvideos porn tube videos thebestpornosite.net pornstar sex videos http://sexporndays.com hpornvideo.com

Hồ sơ bài giảng

Quí Thầy/Cô vào link để cập nhật hồ sơ bài giảng của mình

 

Stt

Họ và

Tên

Link cập nhật HS BG của GV

1

Lâm Quang

Chuyên

https://drive.google.com/drive/folders/134kxHeS7LOCGil5kWjNZi4Tb-Gq5csP3?usp=sharing

2

Trần Xuân

An

https://drive.google.com/drive/folders/1pqVDBm4apW-VTfe6wUiw7cVIkh_bCNGK?usp=sharing

3

Nguyễn Thị

Hạnh

https://drive.google.com/drive/folders/169nheVotSIs5MmNJscnawuxTHw-uhHU4?usp=sharing

4

Tống Thị

Hiếu

https://drive.google.com/drive/folders/1u6y2OEHoRgzzOTtsDc3HQ6ik59qWHa7B?usp=sharing

5

Trần Thế

Hoàng

https://drive.google.com/drive/folders/1Hhg12Rt5srkYKJoMjEFCXvVB09pqeDp7?usp=sharing

6

Đỗ Quang

Huy

https://drive.google.com/drive/folders/17mSe_4a7Up6EU0zMF3tJQUydtRiSjSqp?usp=sharing

7

Nguyễn Việt

Khoa

https://drive.google.com/drive/folders/1xscoMZdlHKP-skPX3z2K_Pz94I4knw1H?usp=sharing

8

Ngô Đình

Khôi

https://drive.google.com/drive/folders/1mXs9nUgqtlBvBuIdVldrL2vZD6nfMNXQ?usp=sharing

9

Nguyễn T Mai

lan

https://drive.google.com/drive/folders/120KNhzza9V8c-_74FxgDz2lzvsPMI7Gy?usp=sharing

10

Mai Văn

https://drive.google.com/drive/folders/1d5XnNimsCJmd0curZkDrj2YlzU5qLHkd?usp=sharing

11

Trần T Thanh

Lễ

https://drive.google.com/drive/folders/1-SDUoPyjjDbNVeGmsNyxQRltTJe5qeOm?usp=sharing

13

Hồ Hoài

Nam

https://drive.google.com/drive/folders/12H6H7U4tMwXfOcAADfpU5k9nFUJsiTy0?usp=sharing

13

Đỗ Phương

Nam

https://drive.google.com/drive/folders/18wv02Y2hkX9amKNOXweFvQ1JpJ3fzA7c?usp=sharing

14

Nguyễn T Kim

Ngân

https://drive.google.com/drive/folders/1q4AOXlxr0WHEDdWHkJtJlSEMyEVBX7-i?usp=sharing

15

Nguyễn Đức

Nhơn

https://drive.google.com/drive/folders/1fIWeGgXCNbMbapefLbtYqFc5LHWSlkvm?usp=sharing

16

Vũ Đình

Nhường

https://drive.google.com/drive/folders/1uXRzfmwMzAvdOMVQlLgpCBE8oc3v5AqL?usp=sharing

17

Nguyễn T Kim

Oanh

https://drive.google.com/drive/folders/1Bkn31mDPz0Vj4XPDJw1w7OBdDN0xY1-m?usp=sharing

18

Nguyễn Văn

Phước

https://drive.google.com/drive/folders/1zZnHrL9Yj5XmHySjIIcIrVoxYbby73BL?usp=sharing

19

Nguyễn T Lan

Phương

https://drive.google.com/drive/folders/1tSDOm4jhkfTd9mnqhv3NvARC0RzFnJxG?usp=sharing

20

Nguyễn Minh

Quang

https://drive.google.com/drive/folders/1ve39tmTNYWsKtE_oGg48stk2hGNkOnBR?usp=sharing

21

Phạm Toàn

Sinh

https://drive.google.com/drive/folders/1GqqgWBbChh6M3_LGpdnLFcm_H09A9NoP?usp=sharing

22

Đào Thành

Sung

https://drive.google.com/drive/folders/1bk2LM8i5wS0Y7jbfJqygEjpZ_L5vcqwc?usp=sharing

23

Nguyễn Kim

Suyên

https://drive.google.com/drive/folders/1XWWcn0E-GY1IYvorER--Yq0SSPZRgM5O?usp=sharing

24

Đào Thanh

Tâm

https://drive.google.com/drive/folders/1IkImelA4tHClE0p9X0jlSRjVyIkcb2Ap?usp=sharing

25

Nguyễn Mạnh

Thắng

https://drive.google.com/drive/folders/1PeXQMM4MNsjroGbDirlL3QFn9S4hGscx?usp=sharing

26

Trần Trung

Thuận

https://drive.google.com/drive/folders/1xre-AkENlq2rEGnk-rxfbdlSptmXpfkk?usp=sharing

27

Nguyễn Văn

Trung

 

28

Trần Thiện

Tường

https://drive.google.com/drive/folders/1P7ZauR7XQzMNAx81ATX2V5ApvCEh2xG7?usp=sharing

29

Nguyễn L Nhựt

Tuyên

https://drive.google.com/drive/folders/1UYOTmIhTUhYAAjfUliQ2LLSJ2zuLYohj?usp=sharing

30

Đặng Văn

Tín

https://drive.google.com/drive/folders/1POC6zqZSRFwq_6xhQiYWjd0m4Zufkw8v?usp=sharing